Patient empowerment - Edgard Eeckman PhD

logo patientempowerpement edgard eeckman
‘Patient empowerment’ is geen optie of vrije keuze. Het is een ‘must’

In dit filmpje van tweeëneenhalve minuut legt  wetenschappelijk onderzoeker Edgard Eeckman uit  wat ‘patient empowerment’  inhoudt.


Macht weerstand gezondheidszorg empowerment

Wie niet mondig is, is daarom niet passief of onderdanig

Weerstand bieden tegen afhankelijkheid en tegen het misbruik ervan kent vele vormen.

Herstel van autonomie: een bijkomende dimensie van genezen

Herstel van autonomie: een bijkomende dimensie van genezen

Macht is overal, schreef de Franse filosoof-socioloog Michel Foucault. Als er overal macht is, is er ook macht in de patiënt-zorgverlenerrelatie.

1 oktober: ‘Patiënt en zorgverstrekker: piloot en co-piloot?'

Op dinsdag 1 oktober grijpt op de Brussels Health Campus in Jette een symposium plaats over ‘Patiënt en zorgverstrekker: piloot en co-piloot?'.