Spreekbeurten


18 februari 2019 om 14u.

Patient empowerment: alle macht aan de patiënt?

Edgard spreekt over Patient Empowerment in de UPV-reeks 'Dokter, mag ik u wat vragen?'. De spreekbeurt grijpt plaats in het auditorium Kiekens van het UZ Brussel (Laarbeeklaan 101) in 1090 Jette.
8 februari 2019

Workshop over 'Storytelling'

Op vrijdag 8 februari leidt Edgard Eeckman een van de workshops - die over Storytelling - georganiseerd door Citizenne onder de noemer ‘Let’s have a brea(k)th!’, een inspiratienamiddag voor praktijkwerkers binnen het sociaal-cultureel werk in Brussel.
20 januari 2019

Arts of patiënt: wie is aan de macht?

'Arts of patiënt: wie is aan de macht?', dat is het onderwerp dat Edgard behandelt op het symposium 'Ethiek en Economie' dat door het Kinderziekenhuis/KidZ Health Castle van het UZ Brussel wordt georganiseerd op zondag 20 januari.
09.30 - 10.00      Prof. dr. Inge Gies: Sociale robots binnen pediatrie             
10.00 - 10.30      Prof. dr. Elke De Wachter: Waarom voor muco screening toch niet voor het beste kosten-baten algoritme gekozen werd?
11.00 - 11.30      Dhr. Luc Maes:  'Global data protection regulation'                
11.30 - 12.30      Dhr. Edgard Eeckman, PhD: 'Arts of patiënt: wie is aan de macht?'
15 november 2018

Gastcollege over Patient Empowerment


Op donderdag 15 november geeft Edgard van 10.30 tot 12 uur een gastcollege aan de studenten van de 2de Master Rechten, die het opleidingsonderdeel Gezondheidsrecht volgen. De les grijpt plaats op de VUB-campus in Etterbeek (lokaal D 3.15). Hij spreekt er over Patient Empowerment en de machtsdynamiek in de (huis)arts-patiëntrelatie.
10 oktober 2018

Openbare doctoraatsverdediging

Op woensdag 10 oktober om 16.30 uur grijpt de openbare verdediging plaats van Edgard's doctoraat op de VUB in Elsene.
25 september 2018

Spreekbeurt over "No Content without Authenticity"

Presentatie op ACA Symposium 'Lost in content' in Brussel over "No Content without Authenticity". Voor de slides ga naar Slideshare.
1 - 4 september 2018

Presentatie van onderzoek op EACH-congres in Porto.

In Porto grijpt van 1 tot 4 september een belangrijk jaralmijks congres plaats van de International Association for Communication in Healthcare. Deze organisatie stimuleert evidence-based onderzoek en de toepassing ervan op het domein van de gezondheidscommunicatie.
19 oktober 2017 om 14u.

Uiteenzetting over Dr Google

Edgard spreekt over dr Google voor het OCMW Grimbergen in het Dienstencentrum Ter Borre (Sint-Amandsplein 7) in 1863 Grimbergen.
Inschrijven kan via laura.colyn@ocmw-grimbergen.be.
17 oktober 2017 om 19u.

"Wie zit aan het stuur?"

Vertelling voor mantelzorgers, familieleden, vrienden en hulpverleners van personen met dementie.

De patiënt moet centraal staan in de zorg en betutteling is uit den boze. De patiënt zit vandaag aan het stuur van zijn zorgtraject. Maar hoe ga je om met een patiënt die stilaan de controle over zichzelf verliest? Edgard Eeckman getuigt over dat dilemma, als mantelzorger en als communicatie-expert. Hij schreef er een lied over: www.eilandster.be

Onthaal vanaf 19 uur, lezing om 19.30 uur. Toegang gratis. Reservatie wenselijk of tel. 050 630 430 (onthaal Cultuurcentrum Scharpoord). Organisatie van VZW Seniorenadviesraad Knokke-Heist
14 oktober 2017

De invloed van (patient) empowerment op leiderschap

Edgard spreekt over de invloed van (patient) empowerment op leiderschap.
3 oktober 2017 om 19u30

Uiteenzetting over Dr Google

Edgard spreekt over dr Google voor Vorming Plus in het VOC Hasselt.